Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.
Julkaisijalle
Nautittava sisältö

Royal Comics Syndicate valitsee levitykseen tulevat sarjakuvat huippuammattilaisilta ja pitää huolta sarjakuvien korkeasta teknisestä ja taiteellisesta tasosta - antaen kuitenkin taiteilijoille tilaa hengittää.

Hinta ja laskutus

Hinta määräytyy julkaisutahdin ja painosmäärän mukaan. Ota yhteyttä, niin annamme edullisen tarjouksen. Laskutus tapahtuu kunkin toimituserän toimittamisen jälkeen - maksuehtona on joko etukäteismaksu tai luotollinen maksu. Luotollinen maksu on käytössä vain Suomessa ja niille asiakkaille, jotka ovat saaneet meiltä myönteisen luottopäätöksen. Suomen ulkopuolisiin tilauksiin maksuehtona on aina etukäteismaksu.

Etukäteismaksu tarkoittaa että asiakas saa materiaalin laskun maksamisen jälkeen. Luotollinen maksu tarkoittaa että asiakas maksaa laskun materiaalin toimittamisen jälkeen. Tätä ei pidä sekoittaa maksamiseen luottokortilla, joka on yksi hyväksymistämme maksutavoista Suomen ulkopuolelta maksettaessa.

Helpot ja nopeat toimitukset

Sarjakuvat ovat suorituskykyisellä palvelimellamme, jota päivitetään tarpeen mukaan tehokkaampaan. Saatte sovituin väliajoin linkin sähköpostiinne, josta voitte ladata julkaisumateriaalin nopeasti ja helposti.

Esimerkki toimituserästä. Voit ladata edellä mainitusta linkistä tiedostoja ja käyttää niitä testaamiseen.

Mittasuhteet ja logot

Mikäli sarjakuvaa on vaikea saada sopimaan lehden nykyiseen layoutiin, olemme kehittäneet erilaisia logopalkkeja ja -ruutuja, joiden avulla sarjakuva saadaan sovitettua lehteen.

Logoesimerkkejä sanomalehdet
Logoesimerkkejä aikakauslehdet

Hahmopiirrokset ja valokuvat

Jos haluatte tehdä esittelyjutun sarjakuvasta ja tekijöistä, meiltä on saatavissa sekä teksti- että kuvamateriaalia juttujen pohjaksi.

Korkeatasoinen painoasu

Royal Comics Syndicaten sarjakuvat ovat paitsi sisällöltään nautittavia, myös ulkoasultaan ensiluokkaisia. Meille korkeatasoinen painoasu on kunnia-asia. Sarjakuvatiedostojemme resoluutio on korkea, ne toistuvat hyvin sekä aikakauslehti- että sanomalehtipainatuksessa.

Viivapiirrokset Mustavalkoiset viivapiirrokset eli tussaus ovat 1-bittisiä kuvatiedostoja (engl. bitmap/lineart/monochrome), joiden resoluutio on oletetussa julkaisukoossa 18,6 cm leveänä 900-1200 dpi.

Väritykset ja värinhallinta Järjestelmässämme sarjakuvan väritystiedostot ovat RGB-väritilassa ja ne konvertoidaan ennen asiakkaalle toimittamista sopivaan CMYK/GRAY/RGB-väritilaan. Väritystiedostojen resoluutio on 300 dpi. Pystymme palvelemaan painoprosesseja eri maissa, koska PDF-tiedoston värit konvertoidaan käyttäen asiakkaan omaa väriprofiiliia, joko maanosan laajuista CMYK-yleisprofiiliia tai tarvittaessa jopa juuri tietyn painokoneen räätälöityä profiilia. Halutessaan asiakas voi saada värityksen RGB-väritilassa ja tehdä CMYK-konversion itse.

Tiedostomuodot Järjestelmässämme sarjakuvat ovat TIFF-tiedostoina (valokuvat tai valokuvamaiset JPEG-tiedostoina). Asiakkaalle painettavaksi tarkoitetut tiedostot toimitetaan yleensä PDF-tiedostoina, joissa tussaus ja väritys on yhdistetty.

Jotta mitään ei jätettäisi sattuman varaan, tarkastamme painettavien kuvatiedostojen resoluutiot ja väritilat ennen lehtiin toimittamista ja seuraamme sarjakuvien painoasua myös painettuina lehdistä.

Painoprosessin ongelmakohtia ja kuinka ne on ratkaistu Royal Comics Syndicatessa

Sarjakuvien skannaustyö on yhä enenevässä määrin siirtynyt reprolaitoksilta työpöydille. On ollut surullista seurata painotuotteiden laadun kehitystä 1980-luvulta 2010-luvulle. Siirtyminen reproista työpöydille on nostanut esiin ongelmia, joita ei ennen edes tunnettu. Nykyään lähes päivittäin näkee painotuotteita (varsinkin sanomalehtien sarjakuvasivut) joiden kuvissa on seuraavia ongelmakohtia:

Pikselöityminen tarkoittaa sitä että tussauksen resoluutio on niin pieni että pikselit voi havaita painotuotteesta paljain silmin. Tussauksen resoluution kasvattaminen hävittää pikselöitymisongelman.

Rasteroituminen tarkoittaa että tussaus on rasteroitunut tahattomasti, vaikka on ollut tarkoitus että vain väritys rasteroituu. Rasteroituminen voidaan estää sillä että tussaus- ja väritystiedostot yhdistetään pdf-tiedostoksi siten, että tussaustiedosto säilyy 1-bittisenä.

CMYK osavärien kohdistusvirheet johtuvat painoprosessissa paperin elämisestä tai mekaanisten osien liikkumisesta ja sitä tapahtuu aina jonkin verran. Kohdistusvirheen silmiinpistävyyteen vaikuttaa paljon se onko musta osaväri merkitty päällepainettavaksi vai ei.

Varmistaaksemme sarjakuvien korkeatasoisen painoasun omalta osaltamme, otamme tekijöiltä vastaan tussauksen ja värityksen erillisinä TIFF-tiedostoina, tarkistamme materiaalin ulkoasun, resoluutiot ja väritilat. Teemme värikonversiot ja tiedostomuunnokset aina saman kaavan mukaan, jolloin inhimillisten virheiden osuus minimoituu. Tällä toimintamallilla voimme varmistua että PDF-tiedosto on visuaalisesti ja teknisesti validi.

Testiaineiston käyttö

Alempana tällä sivulla (tässä ja tässä) on testiaineistoa, jota voit käyttää mm. sen arviointiin, kuinka pdf-tiedostomme toimivat julkaisujärjestelmässäsi ja kuinka värit toistuvat. Testiaineisto on tarjolla sanomalehtipainatusta varten ja käytössä on kaksi väriprofiilia (ISOnewspaper30v4 Yhdysvaltoja varten ja ISOnewspaper26v4 muuta maailmaa varten lukuunottamatta Japania ja Intiaa). Muita painotapoja ja alueita varten voi käyttää mainittuja kahta testiaineistoa, sillä varauksella että värit eivät toistu optimaalisesti. Pyydämme huomaamaan, että voimme konvertoida materiaalin mihin tahansa yleisimpään väriprofiiliin (kts. sivun alalaita), ja varsinainen asiakkaalle toimitettava, julkaistava aineisto on värinhallinnan osalta ensiluokkaista riippumatta painotavasta, paperilaadusta tai siitä minkä maanosan painomusteita käytetään.

Testiaineisto sanomalehtipainatuksiin Yhdysvalloissa

Alla olevassa taulukossa on esimerkkikuvia ja kattavat tiedot niistä. Kaksi vasemmanpuoleisinta ovat tussaus ja väritys sellaisina kuin ne ovat järjestelmässämme. Kaksi seuraavaa (Color ja Graycale) ovat pdf-tiedostoja, jotka on konvertoitu käyttäen väriprofiilia, joka on yleisessä käytössä sanomalehtipainatuksessa Yhdysvalloissa. Lataa pdf-tiedostot klikkaamalla pikkukuvia ja voit testata aineistoa julkaisujärjestelmässäsi.

RGB-CMYK-värikonversiossa on käytetty kohdeprofiilina ISOnewspaper30v4-profiilia.

  Lähtötiedostot Painovalmiit tiedostot
  Tussaus Väritys Color Grayscale Bitmap
Ku­va (la­taa klik­kaa­mal­la)
Tie­dos­to­muo­toTIFFTIFFPDFPDFPDF
Vä­ri­ti­laMo­noch­ro­meRGB, (App­le RGB -pro­fii­li si­säl­ly­tet­ty)Tus­saus: Ima­ge mask, 1-bit,
Vä­ri­tys: CMYK, (Vä­rit muun­net­tu ISO­news­pa­per30v4-pro­fii­liin, jo­ta ei ole si­säl­ly­tet­ty)
Tus­saus: Ima­ge mask, 1-bit,
Vä­ri­tys: GRAY, (Vä­rit muun­net­tu ISO­news­pa­per30v4_gr-pro­fii­liin, jo­ta ei ole si­säl­ly­tet­ty)
GRAY
Re­so­luu­tio894,599 pik­se­liä/tuu­ma300 pik­se­liä/tuu­maTus­saus: 894,599 pik­se­liä/tuu­ma,
Vä­ri­tys: 300 pik­se­liä/tuu­ma
Tus­saus: 894,599 pik­se­liä/tuu­ma,
Vä­ri­tys: 300 pik­se­liä/tuu­ma
894,599 pik­se­liä/tuu­ma
Tu­los­tus­mi­tat18,6 x 13,24 cm18,6 x 13,24 cm18,6 x 13,24 cm18,6 x 13,24 cm18,6 x 13,24 cm
Tu­los­tus­mi­tat tuu­mi­na7,323 x 5,214 tuu­maa7,323 x 5,214 tuu­maa7,323 x 5,214 tuu­maa7,323 x 5,214 tuu­maa7,323 x 5,214 tuu­maa
Pik­se­li­mi­tat6 551 x 4 664 pik­se­liä2 197 x 1 564 pik­se­liäTus­saus: 6 551 x 4 664 pik­se­liä,
Vä­ri­tys: 2 197 x 1 564 pik­se­liä
Tus­saus: 6 551 x 4 664 pik­se­liä,
Vä­ri­tys: 2 197 x 1 564 pik­se­liä
6 551 x 4 664 pik­se­liä
Pak­kaus­ta­paLZWZIPTus­saus: CCITT Group 4,
Vä­ri­tys: Zip, (Pak­kaus­ta­paa muu­tet­tu PDF-tie­dos­to­koon pie­nen­tä­mi­sek­si)
Tus­saus: CCITT Group 4,
Vä­ri­tys: Zip, (Pak­kaus­ta­paa muu­tet­tu PDF-tie­dos­to­koon pie­nen­tä­mi­sek­si)
CCITT Group 4 (Pak­kaus­ta­paa muu­tet­tu PDF-tie­dos­to­koon pie­nen­tä­mi­sek­si)
Ta­vu­jär­jes­tysIBM PCIBM PC
Tie­dos­to­ko­ko512 kt155 kt314 kt263 kt173 kt
Muu­ta tie­toaTus­saus mer­kit­ty overp­rin­tik­si (jot­ta vä­hen­ne­tään pai­no­p­ro­ses­sin osa­vä­rien koh­dis­tus­vir­heen sil­miin­pis­tä­vyyt­tä, kos­ka vä­rit ei­vät leik­kau­du pois CMY-le­vyil­tä tus­si­vii­vo­jen koh­dal­ta.)Graysca­le-ver­sios­sa CMY-le­vyt ovat tyh­jiä ja si­säl­töä on vain mus­tan osa­vä­rin le­vyl­lä. Har­maa­sä­vy-ver­sio on hyö­dyl­li­nen eri­tyi­ses­ti niil­le leh­dil­le, joil­la ei ole käy­tet­tä­vis­sään vä­ri­pai­na­tus­ta sar­ja­ku­va­si­vul­la, mut­ta ha­lua­vat kui­ten­kin enem­män sä­vyk­kyyt­tä kuin mus­ta­val­koi­ses­sa vä­ri­ver­sios­sa.Sar­ja­ku­vat on saa­ta­vis­sa myös mus­ta­val­koi­si­na, jol­loin PDF-tie­dos­tos­ta jä­te­tään vä­ri­tys pois. Bit­map-ver­sios­sa CMY-le­vyt ovat tyh­jiä ja si­säl­töä on vain mus­tan osa­vä­rin le­vyl­lä.

Testiaineisto sanomalehtipainatuksiin muualla kuin Yhdysvalloissa, Intiassa ja Japanissa (sopivat siis testaamiseen esim. Euroopassa)

Alla olevassa taulukossa on esimerkkikuvia ja kattavat tiedot niistä. Kaksi vasemmanpuoleisinta ovat tussaus ja väritys sellaisina kuin ne ovat järjestelmässämme. Kaksi seuraavaa (Color ja Graycale) ovat pdf-tiedostoja, jotka on konvertoitu käyttäen väriprofiilia, joka on yleisessä käytössä sanomalehtipainatuksessa lähes kaikkialla maailmassa Yhdysvaltoja, Intiaa ja Japania lukuunottamatta. Lataa pdf-tiedostot klikkaamalla pikkukuvaa ja voit testata aineistoa julkaisujärjestelmässäsi.

Huom! Näiden testitiedostojen kieli on suomi, mutta jos se ei ole kielesi, älä anna sen häiritä, kun testaat kuinka tiedostot selviävät julkaisuprosessisi läpi.

RGB-CMYK-värikonversiossa on käytetty kohdeprofiilina ISOnewspaper26v4-profiilia.

  Lähtötiedostot Painovalmiit tiedostot
  Tussaus Väritys Color Grayscale Bitmap
Ku­va (la­taa klik­kaa­mal­la)
Tie­dos­to­muo­toTIFFTIFFPDFPDFPDF
Vä­ri­ti­laMo­noch­ro­meRGB, (App­le RGB -pro­fii­li si­säl­ly­tet­ty)Tus­saus: Ima­ge mask, 1-bit,
Vä­ri­tys: CMYK, (Vä­rit muun­net­tu ISO­news­pa­per26v4-pro­fii­liin, jo­ta ei ole si­säl­ly­tet­ty)
Tus­saus: Ima­ge mask, 1-bit,
Vä­ri­tys: GRAY, (Vä­rit muun­net­tu ISO­news­pa­per26v4_gr-pro­fii­liin, jo­ta ei ole si­säl­ly­tet­ty)
GRAY
Re­so­luu­tio1 199,945 pik­se­liä/tuu­ma300 pik­se­liä/tuu­maTus­saus: 1 199,945 pik­se­liä/tuu­ma,
Vä­ri­tys: 300 pik­se­liä/tuu­ma
Tus­saus: 1 199,945 pik­se­liä/tuu­ma,
Vä­ri­tys: 300 pik­se­liä/tuu­ma
1 199,945 pik­se­liä/tuu­ma
Tu­los­tus­mi­tat18,6 x 13,24 cm18,6 x 13,24 cm18,6 x 13,24 cm18,6 x 13,24 cm18,6 x 13,24 cm
Tu­los­tus­mi­tat tuu­mi­na7,323 x 5,214 tuu­maa7,323 x 5,214 tuu­maa7,323 x 5,214 tuu­maa7,323 x 5,214 tuu­maa7,323 x 5,214 tuu­maa
Pik­se­li­mi­tat8 787 x 6 255 pik­se­liä2 197 x 1 564 pik­se­liäTus­saus: 8 787 x 6 255 pik­se­liä,
Vä­ri­tys: 2 197 x 1 564 pik­se­liä
Tus­saus: 8 787 x 6 255 pik­se­liä,
Vä­ri­tys: 2 197 x 1 564 pik­se­liä
8 787 x 6 255 pik­se­liä
Pak­kaus­ta­paLZWZIPTus­saus: CCITT Group 4,
Vä­ri­tys: Zip, (Pak­kaus­ta­paa muu­tet­tu PDF-tie­dos­to­koon pie­nen­tä­mi­sek­si)
Tus­saus: CCITT Group 4,
Vä­ri­tys: Zip, (Pak­kaus­ta­paa muu­tet­tu PDF-tie­dos­to­koon pie­nen­tä­mi­sek­si)
CCITT Group 4 (Pak­kaus­ta­paa muu­tet­tu PDF-tie­dos­to­koon pie­nen­tä­mi­sek­si)
Ta­vu­jär­jes­tysIBM PCIBM PC
Tie­dos­to­ko­ko792 kt124 kt311 kt271 kt173 kt
Muu­ta tie­toaTus­saus mer­kit­ty overp­rin­tik­si (jot­ta vä­hen­ne­tään pai­no­p­ro­ses­sin osa­vä­rien koh­dis­tus­vir­heen sil­miin­pis­tä­vyyt­tä, kos­ka vä­rit ei­vät leik­kau­du pois CMY-le­vyil­tä tus­si­vii­vo­jen koh­dal­ta.)Graysca­le-ver­sios­sa CMY-le­vyt ovat tyh­jiä ja si­säl­töä on vain mus­tan osa­vä­rin le­vyl­lä. Har­maa­sä­vy-ver­sio on hyö­dyl­li­nen eri­tyi­ses­ti niil­le leh­dil­le, joil­la ei ole käy­tet­tä­vis­sään vä­ri­pai­na­tus­ta sar­ja­ku­va­si­vul­la, mut­ta ha­lua­vat kui­ten­kin enem­män sä­vyk­kyyt­tä kuin mus­ta­val­koi­ses­sa vä­ri­ver­sios­sa.Sar­ja­ku­vat on saa­ta­vis­sa myös mus­ta­val­koi­si­na, jol­loin PDF-tie­dos­tos­ta jä­te­tään vä­ri­tys pois. Bit­map-ver­sios­sa CMY-le­vyt ovat tyh­jiä ja si­säl­töä on vain mus­tan osa­vä­rin le­vyl­lä.

Kaikki käytössämme olevat väriprofiilit

Jottei tämän sivun aineistomäärä paisuisi liian suureksi, olemme tehneet valmiiksi CMYK-konvertoitua testiaineistoa vain sanomalehtipainatusta varten vain osalle markkina-alueistamme. Edellä olevia aineistoja (tätä ja tätä voi kuitenkin testata kaikkialla maailmassa, mutta niiden perusteella ei kannata tehdä lopullisia päätelmiä värien toistumisen uskollisuudesta.

Alla olevassa taulukossa on listattu kaikki väriprofiilit, joihin meillä on tällä hetkellä valmius tehdä konversio. Tarvittaessa voimme tehdä konversion myös asiakkaan toimittaman painokoneen väriprofiilin perusteella tai toimittaa kuvat RGB-väritilassa, jolloin asiakas voi konvertoida itse. Asiakkaan tulee ennen tilaamista valita jokin seuraavista väriasetuksista tai profiileista. Lisätietoja väriprofiilin valinnasta voitte kysyä ottamalla meihin yhteyttä.

Väriprofiilit, jotka ovat osa valmiita värinhallinta-asetuksia
Valmiin värinhallinta-asetuksen nimiRGB-väriprofiili / Muodostusperuste / Mustan pisteen kompensoiminen / Sisällytä kohdeprofiiliCMYK-väriprofiili / Muodostusperuste / Mustan pisteen kompensoiminen / Sisällytä kohdeprofiiliGRAY-väriprofiili / Muodostusperuste / Mustan pisteen kompensoiminen / Sisällytä kohdeprofiili
NewspaperEuropeISOnewspaper26v4
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
ISOnewspaper26v4_gr
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
EuropeISOCoatedFOGRA27Europe ISO Coated FOGRA27
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
Dot Gain 25%
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
InternetsRGB IEC61966-2.1
/ Suhteellinen / Kyllä / Kyllä
sGray
/ Suhteellinen / Kyllä / Kyllä
Internet_thumbnailsRGB IEC61966-2.1
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
sGray
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
embed_AdobeRGB1998.iccAdobe RGB (1998)
/ Suhteellinen / Kyllä / Kyllä
NewspaperUSAISOnewspaper30v4
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
ISOnewspaper30v4_gr
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
NewspaperIndiaICONSnewspaper26v5_1
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
ICONSnewspaper26v5_1_gr
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
USWebCoated(SWOP)v2U.S. Web Coated (SWOP) v2
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
Dot Gain 20%
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
USWebUncoatedv2U.S. Web Uncoated v2
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
Dot Gain 20%
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
USSheetfedCoatedv2U.S. Sheetfed Coated v2
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
Dot Gain 20%
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
USSheetfedUncoatedv2U.S. Sheetfed Uncoated v2
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
Dot Gain 20%
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
EuroscaleCoatedv2Euroscale Coated v2
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
Dot Gain 15%
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
EuroscaleUncoatedv2Euroscale Uncoated v2
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
Dot Gain 15%
/ Suhteellinen / Kyllä / Ei
JapanColor2002NewspaperJapan Color 2002 Newspaper
/ Aistiperustainen / Kyllä / Ei
Dot Gain 25%
/ Aistiperustainen / Kyllä / Ei
JapanColor2001CoatedJapan Color 2001 Coated
/ Aistiperustainen / Kyllä / Ei
Dot Gain 15%
/ Aistiperustainen / Kyllä / Ei
JapanColor2001UncoatedJapan Color 2001 Uncoated
/ Aistiperustainen / Kyllä / Ei
Dot Gain 15%
/ Aistiperustainen / Kyllä / Ei
sRGBIEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1
/ Suhteellinen / Kyllä / Kyllä
sGray
/ Suhteellinen / Kyllä / Kyllä
AdobeRGB1998Adobe RGB (1998)
/ Suhteellinen / Kyllä / Kyllä
sGray
/ Suhteellinen / Kyllä / Kyllä
AppleRGBApple RGB
/ Suhteellinen / Kyllä / Kyllä
sGray
/ Suhteellinen / Kyllä / Kyllä
Muut käytössämme olevat väriprofiilit
RGB-profiilitCMYK-profiilitGRAY-profiilit
CIE RGB
SMPTE-C
e-sRGB
ROMM-RGB
HDTV (Rec. 709)
SDTV NTSC
* wscRGB
Wide Gamut RGB
* wsRGB
SDTV PAL
PAL/SECAM
ColorMatch RGB
Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004)
Web Coated SWOP 2006 Grade 5 Paper
Japan Color 2003 Web Coated
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
Agfa : Swop Standard
Japan Web Coated (Ad)
Photoshop 4 Default CMYK
KODAK DS 1000 PS Coated Paper
Photoshop 5 Default CMYK
Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004)
Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper
Gray Gamma 2.2
Dot Gain 10%
Dot Gain 30%
Gray Gamma 1.8
Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.