Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.
Sarjakuvat
Allaolevista linkeistä pääset tutustumaan sarjakuvavalikoimaamme. Kustakin sarjakuvasta on monipuoliset tiedot: sarjakuvan esittely, näytestripit, tekijäesittelyt, sarjakuvahahmojen esittelyt. Klikkaa ja lue!
Paikallisuutisia Saatavana seuraavina versioina:
Paikallisuutisia

Yk­si Suo­men suo­si­tuim­mis­ta sun­nun­tai­sar­jois­ta. Ti­mo Käh­kö­sen ja Ve­sa Il­ma­ran­nan Pai­kal­lis­uu­ti­sia-sar­ja­ku­vas­sa nuo­ri toi­mit­ta­ja pa­laa ko­ti­kon­nuil­leen työs­ken­te­le­mään pai­kal­lis­leh­den toi­mi­tuk­ses­sa.

Sunnuntaistripit FI (630 kpl), Pyydä tarjousta
1-riviset sunnuntaistripit FI (129 kpl), Pyydä tarjousta
Sunnuntaistripit EN (26 kpl), Pyydä tarjousta
Sunnuntaistripit NB (289 kpl), Pyydä tarjousta
Sunnuntaistripit NN (41 kpl), Pyydä tarjousta
Sunnuntaistripit DE (10 kpl), Pyydä tarjousta
Sekametsä Saatavana seuraavina versioina:
Sekametsä

Juk­ka Til­san ja Pau­li Kal­lion sym­paat­ti­nen eläin­sar­ja­ku­va Se­ka­met­sä tar­jo­aa pu­res­kel­ta­vaa niin lap­sil­le kuin ai­kui­sil­le­kin.

Sunnuntaistripit FI (204 kpl), Pyydä tarjousta
Loikan vuoksi Saatavana seuraavina versioina:
Loikan vuoksi

Ju­ha Kou­va­lai­sen Loi­kan vuok­si -sar­ja­ku­vas­sa Gu­ru-ken­gu­ru saa­puu pa­ris­kun­nan ker­ros­ta­loa­sun­toon sot­ke­maan mo­net suun­ni­tel­mat.

Arkistripit FI (256 kpl), Pyydä tarjousta
Sunnuntaistripit FI (4 kpl), Pyydä tarjousta
Viljo ja Esteri Saatavana seuraavina versioina:
Viljo ja Esteri

Ti­mo Käh­kö­sen ja Ve­sa Il­ma­ran­nan sar­ja­ku­vas­sa seu­ra­taan Vil­jon ja Es­te­rin se­kä hei­dän lä­hi­pii­rin­sä elä­mää ar­jen kum­mal­li­suuk­sien ja iha­nuuk­sien kes­kel­lä.

Sivut FI (27 kpl), Pyydä tarjousta
Kapine Saatavana seuraavina versioina:
Kapine

Jyr­ki Paa­vo­lan ja Ti­mo Kok­ki­lan Ka­pi­ne-st­ri­peis­sä vään­ne­tään huu­mo­ria suo­men kie­len mo­ni­muo­toi­suu­des­ta.

Arkistripit FI (15 kpl), Pyydä tarjousta
Lisätietoja sarjakuvista
Ylläolevat linkit tarjoavat monipuolista tietoa sarjakuvista ja tekijöistä. Jos olet kiinnostunut julkaisemaan sarjakuviamme, kannattaa tutustua Julkaisijalle-osioon, jossa on lisätietoa hinnoittelusta, laskutuskäytännöistä, toimitusjärjestelmästä, oheismateriaaleista ja painoteknisiä tietoja.


Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.