Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Uutiset
< Takaisin
< Kaikki uutiset

Paikallisuutisia-sarjakuva saavutti 10 vuoden iän
Julkaistu: 30. lokakuuta 2012 klo 14:05:56

Maa­nan­tai­na 29. mar­ras­kuu­ta 2012 tu­li ku­lu­neek­si 10 vuot­ta sii­tä kun Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus al­koi jul­kais­ta Pai­kal­lis­uu­ti­sia-sar­ja­ku­vaa.

Pai­kal­lis­uu­ti­sia on kak­si­ri­vi­nen ne­li­vä­ri­nen st­rip­pi, jon­ka kä­si­kir­joit­ta­ja on Ve­sa Il­ma­ran­ta ja piir­tä­jä Ti­mo Käh­kö­nen. Sar­ja­ku­va ker­too pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­jas­ta Esa Vä­li­saa­res­ta ja hä­nen lä­hi­pii­ris­tään. Kä­sit­te­ly­ta­pa­na on useim­mi­ten läm­min­hen­ki­nen sa­tii­ri. Sar­ja­ku­vaa on jul­kais­tu 50 leh­des­sä, jois­ta 7 on nor­ja­lai­sia leh­tiä.

Sar­ja­ku­va il­mes­tyi aluk­si Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den vii­kon­vaih­de­si­vuil­la per­jan­tai­sin, jos­ta se muu­ta­man vuo­den jäl­keen siir­tyi leh­den var­si­nai­sel­le sar­ja­ku­va­si­vul­le. Ny­kyi­seen paik­kaan­sa, leh­den uu­dis­te­tuil­le ra­dio- ja tv-si­vuil­le, sar­ja­ku­va siir­tyi 31. elo­kuu­ta 2012, jol­loin jul­kai­su­for­maat­ti muut­tui yk­si­ri­vi­sek­si. Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus jul­kai­see sar­jaa ni­mel­lä Syr­jää­län Sa­no­mat, jo­ka on toi­mit­ta­ja­pää­hen­ki­lön työ­paik­ka. Sar­jaa tuo­te­taan ny­kyi­sin kah­des­sa for­maa­tis­sa, yk­si­ri­vi­sen li­säk­si en­ti­sen­lai­se­na kak­si­ri­vi­se­nä.

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus jul­kai­si en­sim­mäi­sen st­ri­pin yh­tey­des­sä te­ki­jöi­den haas­tat­te­lun (1332 kt / 288 kt).

Li­sä­tie­toa sar­ja­ku­vas­ta:
Pai­kal­lis­uu­ti­sia

Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.