Suomeksi In US English
PDF CREATOR
SARJAKUVAT
JULKAISIJALLE
TEKIJäLLE
UUTISET
YRITYS
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE
TIETOJA
Uutiset
< Takaisin
< Kaikki uutiset

Uusi Kata-sarjakuva valikoimiimme
Julkaistu: 2. toukokuuta 2014 klo 10:24:24   Muokattu: 6. toukokuuta 2014 klo 06:07:28

Lois­ta­vas­ti piir­ret­ty uu­si sar­ja­ku­va kou­kut­taa nuo­ria lu­ki­joi­ta. Jo yli 4000 tyk­käys­tä Face­boo­kis­sa.

Olem­me saa­neet va­li­koi­miim­me uu­den Ka­ta-sar­ja­ku­van. Sar­ja­ku­van al­ku­kie­li­nen ni­mi on Ka­te the Great.

Ka­ta on sar­ja­ku­va eloi­sas­ta pik­ku­ty­tös­tä, jol­la on vil­kas mie­li­ku­vi­tus. Ka­ta ja hä­nen ys­tä­vän­sä – gar­goi­li, lo­hi­käär­me, yk­si­sar­vi­nen ja aar­ni­kot­ka – ko­ke­vat mo­nen­lai­sia seik­kai­lu­ja se­kä to­sie­lä­mäs­sä et­tä hä­nen omis­sa mie­li­ku­vi­tus­maa­il­mois­saan. Eli­nym­pä­ris­tös­tään ja koh­taa­mis­taan haas­teis­ta huo­li­mat­ta Ka­ta on syn­nyn­näi­nen joh­ta­ja ja hul­vat­to­man haus­ka lap­si.

Sar­ja­ku­van kä­si­kir­joit­ta­ja on ame­rik­ka­lai­nen Way­ne Bart­ho­lo­mew (s. 1979), jol­le Ka­ta on en­sim­mäi­nen sar­ja­ku­va. Piir­tä­jä on es­pan­ja­lai­nen Jai­me Garcia Cor­ral (s. 1965), jo­ka on uran­sa var­rel­la teh­nyt töi­tä mm. seu­raa­vil­le yri­tyk­sil­le: Dis­ney (Dis­ney Clas­sics), Full Stop Me­dia-War­ner Bros (Loo­ney Tu­nes, Scoo­by-Doo, Tom & Jer­ry) ja DC Co­mics (Scoo­by-Doo). Hä­nen töi­tään on jul­kais­tu se­kä Yh­dys­val­lois­sa et­tä eri Eu­roo­pan mais­sa, ku­ten Isos­sa-Bri­tan­nias­sa, Sak­sas­sa, Ruot­sis­sa ja Tans­kas­sa. Hän on myös teh­nyt ani­maa­tio­ku­vi­tuk­sia.

Lois­te­li­aas­ti piir­ret­ty Ka­ta-sar­ja­ku­va on suun­nat­tu lap­sil­le. On sa­not­tu, et­tä sa­no­ma­leh­del­lä on hy­vä tu­le­vai­suus, jos lu­ki­ja saa­daan kouk­kuun jo lap­se­na ja tä­mä sar­ja­ku­va on hy­vä hou­ku­tin: se on saa­nut jo yli 4000 tyk­käys­tä sar­ja­ku­van Face­book-si­vuil­la. Sar­ja­ku­val­la on myös omat si­vut: www.ka­tet­heg­reatco­mics.com.

Ar­ki­sar­ja­näyt­teet

Sun­nun­tai­sar­ja­näyt­teet

Sar­ja­ku­van on kään­tä­nyt suo­mek­si Kat­ja Ran­ta-aho.

Kirjaudu Julkaisijalle-osioon

Yritys | Ota yhteyttä | Työpaikat

Royal Comics Syndicate
Muotialantie 68 D 28, 33800 Tampere - Finland

Edullinen laskutusohjelma yritykselle Käytämme Nettilasku.fi-laskutusohjelmaa.